listopad'10

W jubileuszowych spotkaniach z okazji 30-lecia czasopisma „Akcent” – panelu dyskusyjnym „Krążenie wartości w kulturze – czasopisma literackie” oraz w spotkaniu autorskim „Poeci Środkowej  Europy z kręgu Akcentu” udział wzięli Węgrzy, Marton Falusi, Istvan Kovacs, Katalin Mezey, Janos Olah, Ukraińcy – Hałyna Kruk, Mykoła Riabczuk i Natałka Biłocerkiweć oraz polscy poeci i redaktorzy, Anna Goławska, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Bogusław Wróblewski  i Bohdan Zadura.

Organizatorzy Festiwalu Preteksty 2010 wręczyli Agnieszce Gałązce, laureatce Ogólnopolskiego Konkursu im. Andrzeja Krzyckiego na Debiutancką Książkę Poetycką, egzemplarze wydrukowanej książki. Tom nosi tytuł „lubię być w twoich ustach”. Redaktorem i autorem posłowia jest Krzysztof Kuczkowski, przewodniczący jury Konkursu.

Taki tytuł nosi obszerny leksykon wydany przez Wydawnictwo „Śląsk” a zredagowany przez Jacka Gałuszkę, Grażynę Maroszczuk i Agnieszkę Nęcką. Autorką noty o „Toposie” jest Magdalena Bąk.

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE