listopad'08

We wrześniowym numerze "Odry" Przemysław Dakowicz pisze o tomie Krzysztofa Kuczkowskiego pt. "Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości". W recenzji czytamy m.in.: Kuczkowski zna pułapki języka, ma świa­domość, że zazwyczaj "raca wystrzelona w/ gwiaździste niebo spada/ do martwego morza/ wiersza" ("Odwrót"), dlatego wyzyskuje rozmaite rejestry mowy, sięga po ironię i autoironię, z upodobaniem posługuje się liryką maski i roli, zagęszcza materię poetycką, wkompo­nowując we własne dzieło elementy współczesnej kultury masowej, zestawiając je i kontaminując z motywami biblijnymi i mito­logicznymi. Wiem - zdaje się mówić - że na progu XXI stulecia nie da się przemawiać to­nem ezechielowym.

Przeczytaj całość.

W internetowym wydaniu kwartalnika "Pobocza" 3(33)2008 wiersze Krzysztofa Kuczkowskiego: "Eurydyka", "Kultura masowa", "Barbie" i "Romek", również w przekładach na język Czeski (Lenka Danhelowa), Serbski (Vesna Milutinović) i Słoweński (Tina Podržaj).

Zob.: http://kwartalnik-pobocza.pl/pob33/kkuczkowski.html

Jury XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku w składzie: Kazimierz Nowosielski - przewodniczący, Stanisław Janke, Krzysztof Kuczkowski i Roman Pryl Nagrodę Grand Prix Marszałka Województwa Pomorskiego przyznało Marcinowi Orlińskiemu z Warszawy.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE