WnP Galicki plakat czerwiec

„To tylko pozostanie” będzie wyjątkowym spotkaniem z poezją Krzysztofa Kuczkowskiego, założyciela i redaktora naczelnego dwumiesięcznika literackiego „Topos”, autora szkiców, recenzji oraz kilkunastu tomów wierszy m.in. wydanych ostatnio zbiorów „Kładka. Wiersze duchowe” (2016) i „Ruchome święta” (2017). Usłyszymy wiersze K. Kuczkowskiego w interpretacji Włodzimierza Galickiego z muzyką na żywo w wykonaniu Artura Modrzejewskiego (klarnet). Zapraszamy w piątek, 2 czerwca godz. 18.00, Sopot, Dworek Sierakowskich, ul. J. Czyżewskiego 12. Wstęp wolny!

A148

Teresa Tomsia o „Kładce” na łamach kwartalnika „Akcent”: „Bohater książki Kuczkowskiego szuka równowagi i harmonii w czułym spoj­rzeniu na krajobraz świata, „co nie ma początku i końca / nie ma wewnętrznego ani zewnętrznego”. W tytułowym wierszu Chrystus jawi się w tle jako Mistrz, a jednocześnie znak nadziei dla człowieka błądzącego. Wokół cierpienia jako daru miłości koncentrują się przeczucie autora, jego historyczna wiedza i wiara w sens ludzkiej drogi krzyżowej. Jak celnie autor Kładki zaznaczył, mierzenie się z niewiadomym zawsze wiele kosztuje i nie ma gwarancji na zdobycie tego, czego oczekujemy – na poetyckie zdanie, które ogarnie całość, na rozwiązanie wszystkich dylematów, pytań i problemów egzystencji, gdy chodzi o skok ponad pożerającą wszystko / otchłanią, którą sam jestem.

[Teresa Tomsia, „Nie chodzi o wiersze”, w: „Akcent” 2 (148) 2017]

 

M31

19 maja br. w Gnieźnie przed spotkaniem promującym tom wierszy „Ruchome święta” Krzysztof Kuczkowski odebrał Medal Koronacyjny za wieloletnie działania na rzecz rozwoju kultury w Pierwszej Stolicy Polski. Laudację wygłosił dr Wojciech Grupiński, który powiedział m.in.: „Składając tu przecież Krzysztofowi Kuczkowskiemu hołd w imieniu Królewskiego Miasta, zobowiązujemy się pośród całego zgiełku świata przynajmniej raz na jakiś czas wsłuchać się w tamten prawie niedosłyszalny głos poezji. Ona to o życiu, w którym się gubimy, potrafi nam nieraz powiedzieć więcej niż samo życie lub raczej to, co za nie mylnie uznajemy”.

Przeczytaj całą Laudację>>

E19

Bartosz Suwiński recenzując tom „Kładka. Wiersze duchowe” Krzysztofa Kuczkowskiego na łamach redagowanego w Szczecinie „eleWatora”, pisze m.in.: „Czytając wiersze Kuczkowskiego (nie pisane przecież dzisiaj), mamy wrażenie, że świat jeszcze bardziej spotworniał, że dzisiejsza kultura jest kulturą typu instant, łatwą i od razu gotową jak zupka w proszku, która potrzebuje wrzątku i kilku ruchów w lewo i prawo. Dlatego dobrze, że są poeci, którzy uwrażliwiają nas na wymiar duchowy, troszczą się o aksjologię, zależy im na komunii z drugim człowiekiem, podejmują nas słowem jak babcia wnuki na niedzielnym obiedzie, kiedy na stole ląduje wszystko i jeszcze więcej. Kuczkowski uświadamia nas, że nie da się w pełni żyć, jeżeli poniechamy duchowy wymiar istnienia”.

[Bartosz Suwiński, „Przejść na drugą stronę”, w: „eleWator” 1(19)2017]

 

PSR

Na łamach wiosennej edycji kwartalnika „Poetry Salzburg Review” ukazały się wiersze Krzysztofa Kuczkowskiego „The Angel of Jeff Buckley” i „Miłosz’s Angel”, obydwa w przekładzie Davida Malcolma na język angielski. Ciekawostką jest fakt, że „Anioł Miłosza”… nie istnieje. Poeta niezadowolony z kształtu artystycznego wiersza, postanowił utwór skasować. Tak więc przekład angielski na łamach „PSR” jest jedynym drukowanym śladem jaki pozostał po „Aniele Miłosza”.  

Redaktorem wydawanego na Uniwersytecie w Salzburgu czasopisma jest Wolfgang Görtschacher.

 

[„Poetry Salzburg Review”, No. 30, Spring 2017]

 

 

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE