styczeń'16

MLK1Janusz Drzewucki na łamach „Magazynu Literackiego Książki” odnotowuje jubileuszową księgę „Narcissus poeticus (tom ofiarowany Krzysztofowi Kuczkowskiemu przez żonę Ewę i przyjaciół z konfraterni poetyckiej Topoi z okazji 60. rocznicy urodzin Poety”. „Książka ta bowiem – pisze recenzent – nawiązuje do pięknej tradycji świętowania jubileuszu poety w towarzystwie innych poetów, zarówno tych starszych, jak i młodszych. Wiadomo, nikt nie uhonoruje i nie doceni poety tak jak drugi poeta, ani czytelnik, ani krytyk literacki, ani historyk literatury”. Przy okazji (i gwoli ścisłości) autor odnotowuje jeszcze jeden jubileusz, który jednak celebrowany nie był: „…w roku 2015 Kuczkowski świętował nie tylko sześćdziesiąte urodziny, ale także 35. rocznicę debiutu książkowego, wszak w pamiętnym 1980 roku ukazał się jego pierwszy zbiór wierszy zatytułowany Prognoza pogody”.

[„Magazyn Literacki Książki”, nr 1(232)2016]

GNNa łamach tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” Szymon Babuchowski, poeta i redaktor, opublikował duży tekst o antologii poezji „Konstelacja Toposu”. Autor pisze m.in. o wspólnych motywach łączących poezje ośmiu poetów tworzących Konfraternię Poetycką Topoi, a więc o metafizyczności liryków Krzysztofa Kuczkowskiego, Adriana Glenia, Wojciecha Kassa, Wojciecha Gawłowskiego, Artura Nowaczewskiego, Jarosława Jakubowskiego, Przemysława Dakowicza i Wojciecha Kudyby, o opowiadaniu się po stronie sensu, o pojmowaniu świata jako daru, i o tym, że ich wiersze – powtórzone za prof. Jarosławem Ławskim, autorem posłowia do antologii – przywracają miarę światu, słowu i poezji. Szymon Babuchowski konkluduje: „Znakomite wiersze zawarte w antologii każą przypuszczać, że chociaż po części to się udało”. Wcześniej recenzje „Konstelacji Toposu” ukazały się na łamach grudniowych „Nowych Książek” i „Zeszytów Literackich”. Ich autorami byli kolejno: Adriana Szymańska i Zbigniew Fałtynowicz.

[„Gość Niedzielny” nr 2 z 10 stycznia 2016 r.]  

AProPiętnaście nowych wierszy Krzysztofa Kuczkowskiego z cyklu „Siedemdziesiąt siedem” ukazało się na łamach „Almanachu Prowincjonalnego”. Wcześniej wiersze z tego cyklu ukazywały się w gdyńskiej „Blizie”, na łamach „Magazynu twórczego Polska Canada” i w „Twórczości”. Wydawcą „Almanachu…” jest Raciborskie Centrum Kultury, redaktorem naczelnym Janusz Nowak, poeta i krytyk.

[„Almanach Prowincjonalny”, nr 22, listopad 2015]  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE