czerwiec'16

JS net16 VI 2016 o godz. 18.00 – otwarcie wystawy fotografii Jacka Solińskiego pt. „Obywatele świata”  – w 37. rocznicę  powstania Galerii Autorskiej (16 VI 1979 – 16 VI 2016) w Bydgoszczy.  Ekspozycja połączona będzie z prezentacją wierszy: Wojciecha Banacha, Romana Bąka, Grzegorza J. Grzmot-Bilskiego, Krzysztofa Grzechowiaka, Jarosława Jakubowskiego, Wojciecha Gawłowskiego, ks. Franciszka Kameckiego, Wojciecha Kassa, Krzysztofa Kuczkowskiego, Macieja Krzyżana, Tadeusza Nowaka, Zdzisława Prussa, Kazimierza Rinka, Marka Kazimierza Siwca, ks. Jana Sochonia, Krzysztofa Szymoniaka, Wiesława Trzeciakowskiego, Jana Wacha. Czytanie tekstów autorzy i Mieczysław Franaszek.

KKucz netZ inicjatywy i pod patronatem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (prorektor prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek) oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (dyrektor dr Aldona Chlewicka) zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu pod tytułem „Wrota wyobraźni – akademickie spotkania z poetami i poezją”. W dniu 16 VI 2016 roku o godz. 12.00 w gmachu Biblioteki Głównej UKW ul. Karola Szymanowskiego 3, 85–074 Bydgoszcz.

W spotkaniu o charakterze panelowym udział zapowiedzieli m.in.: prof. dr hab. Marek Szulakiewicz (filozof, UMK Toruń) – prowadzący; Ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (filozof, poeta, Uniwersytet S. Kard. Wyszyńskiego, Warszawa); Red. Krzysztof Kuczkowski (poeta, założyciel  i red. naczelny dwumiesięcznika literackiego „Topos” w Sopocie); prof. dr hab. Marek Siwiec (poeta, filozof, UKW Bydgoszcz); Zdzisław Pruss (poeta, redaktor, Bydgoszcz); Wojciech Banach (poeta, prezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Bydgoszczy; Ks. Franciszek Kamecki (poeta, Gruczno, powiat Świecie); Kazimierz Rink (poeta, b. dziennikarz radiowy, animator kultury, Tuchola); Wiesław Trzeciakowski (pisarz, Bydgoszcz).

Program ramowy:
- Blok tematyczny nr 1: Poezja i poeta w kulturze współczesnej (ideał poezji, poety, miejsce i rola poety w obecnym społeczeństwie).
- Blok tematyczny nr 2: Religia i poezja – współczesny powrót religii a poezja.
- Blok tematyczny nr 3: Poezja a filozofia – inspiracje i spory. 

ZSWerdykt jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2015 – Złoty Środek Poezji Kutno 2016. Jury w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski i Wojciech Kudyba po przeczytaniu 64 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs i spełniających warunki regulaminowe, postanowiło nagrodzić następujących autorów i ich tomiki:

1 nagroda – Dominik P. Żyburtowicz, Żaglowce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2015.
2 nagroda – Ewa Olejarz, Milczenie placu zabaw, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2015.
3 nagroda – Bronka Nowicka, Nakarmić kamień, Biuro Literackie, Wrocław 2015.

Mecenas: Prezydent Miasta Kutno. Patronat Honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Patronat: Dwumiesięcznik Literacki „Topos” i Miesięcznik „Odra”.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE