luty'15

ARTTAKW czasopiśmie „Arttak. Sztuki piękne” kolejne rozważania Krzysztofa Kuczkowskiego z cyklu „Deskrypcje”. Tym razem tekst nosi tytuł: „Chełmoński – Rymkiewicz” i jak nietrudno odgadnąć jest refleksją nad obrazem Józefa Chełmońskiego zatytułowanym „Owczarek” i wierszem Jarosława Marka Rymkiewicza pt. „Pastuszek Chełmońskiego” z tomu pod tym samym tytułem. Zacytujmy konkluzję szkicu: „Droga od tego co przedstawia obraz, do tego co mówi inspirowany obrazem wiersz jest daleka. Chłopiec jak żywy z obrazu Chełmońskiego, który w wierszu Rymkiewicza jest duchem grającym ‘zza mogiły’, mocą wyobraźni poetyckiej może być jednym i tym samym chłopcem muzykującym, a to dla żywych, a to dla zmarłych. Dla jednych pastuszkiem, dla drugich przewodnikiem. Żyjącym i umarłym. Żyjącym dla tych, którzy żyją, umarłym dla tych, których życie odeszło”.

[„Arttak. Sztuki piękne” 4(11)ZIMA 2014].

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE