GNNa łamach tygodnika katolickiego „Gość Niedzielny” Szymon Babuchowski, poeta i redaktor, opublikował duży tekst o antologii poezji „Konstelacja Toposu”. Autor pisze m.in. o wspólnych motywach łączących poezje ośmiu poetów tworzących Konfraternię Poetycką Topoi, a więc o metafizyczności liryków Krzysztofa Kuczkowskiego, Adriana Glenia, Wojciecha Kassa, Wojciecha Gawłowskiego, Artura Nowaczewskiego, Jarosława Jakubowskiego, Przemysława Dakowicza i Wojciecha Kudyby, o opowiadaniu się po stronie sensu, o pojmowaniu świata jako daru, i o tym, że ich wiersze – powtórzone za prof. Jarosławem Ławskim, autorem posłowia do antologii – przywracają miarę światu, słowu i poezji. Szymon Babuchowski konkluduje: „Znakomite wiersze zawarte w antologii każą przypuszczać, że chociaż po części to się udało”. Wcześniej recenzje „Konstelacji Toposu” ukazały się na łamach grudniowych „Nowych Książek” i „Zeszytów Literackich”. Ich autorami byli kolejno: Adriana Szymańska i Zbigniew Fałtynowicz.

[„Gość Niedzielny” nr 2 z 10 stycznia 2016 r.]  

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE