Michal KajkaKrzysztof Kuczkowski będzie przewodniczył jury X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki.

Wiersze na X Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki można zgłaszać do 15 maja br. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla osób, które nie ukończyły 18 lat i dla tych, którzy osiemnastkę mają już za sobą. W jury znaleźli się też Przemysław Dakowicz, Janusz Drzewucki i Wojciech Gawłowski. Nagroda Główna wynosi 2 tys. zł. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

X OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MICHAŁA KAJKI…

ogłaszają Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu pod patronatem Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” oraz „Gazety Olsztyńskiej”.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 1/ dla osób, które nie ukończyły 18 lat; 2/ dla osób powyżej 18 lat.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów.

Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Przemysław Dakowicz, Janusz Drzewucki, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski – przewodniczący. W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. poniżej 18 lat – trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania prac – do 15 maja 2014; rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2014; gali przyznania nagród – druga połowa września 2014 (o szczegółowej dacie laureaci konkursu powiadomieni zostaną odpowiednio wcześniej). Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

Termin: do15 maja 2014 r.

Adres: Beata Szymankiewicz (sekretarz konkursu), Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12–250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs” oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej.

Dodatkowe informacje: od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 87 423 70 10.

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Projekt i realizacja: 1.2.1 STUDIO REKLAMOWE